آخرین اخبار و رویدادها
برنامه ی هفتگي مركز آموزشي شهيد بهشتي- دوره ی دوم سال تحصيلي 94-93 مشروح خبر ...

مراسم ویژه دهه کرامت مشروح خبر ...

اردوی توجیهی - تفریحی مشروح خبر ...

اولین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مشروح خبر ...

برگزاری جشن دانش آموختگی پایه چهارم مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 1 نفر
بازدید امروز 11 نفر
بازدید دیروز 12 نفر
بازدید این هفته 76 نفر
بازدید این ماه 35 نفر
بازدید کل 39258 نفر
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
تصاویر مدرسه
آلبوم تصاویر
ادامه ...
دانش آموزان برتر
عرفان آقاجان تباربزرودی
پایه اول کلاس 01
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
ایمان آملی
پایه اول کلاس 01
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
محمدامین الفیان
پایه اول کلاس 01
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
امیرحسین برهانی بارفروشی
پایه اول کلاس 02
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
پارسا حاجی امیری
پایه اول کلاس 02
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
احسان حبیب پورکاشی
پایه اول کلاس 02
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
مصطفی حسن جان پورفوکلائی
پایه اول کلاس 02
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
نصراله داودی
پایه اول کلاس 03
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
آروین براری
پایه اول کلاس 02
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
پیروز رحمن زاده گروی
پایه اول کلاس 03
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
امیرمسعود رعیتی دماوندی
پایه اول کلاس 03
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
کیارش سالکی
پایه اول کلاس 03
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
سینا سیدغفوری
پایه اول کلاس 03
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
علی عابدی
پایه اول کلاس 04
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
امیرعطا عالم زاده
پایه اول کلاس 04
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
علی عباسی
پایه اول کلاس 04
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
امیرحسین عزیزپور
پایه اول کلاس 04
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
مازیار علی زاده
پایه اول کلاس 05
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
محمد عموزاده آرائی
پایه اول کلاس 05
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
امید فضلعلی زاده
پایه اول کلاس 05
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
امین فضلعلی زاده
پایه اول کلاس 05
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
مرتضی گرگانی فیروزجاه
پایه اول کلاس 05
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
پارسا معصوم نیا
پایه اول کلاس 06
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
محمدرضا نادری
پایه اول کلاس 06
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه اول
مجتبی حسین پورچوبی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 07
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
سیدعلی حسینی سنگ چی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 07
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
نیما خدابخش تبارآهنگر
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 07
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
امیرحسین دربندی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 07
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
محمدعلی گل کانی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 07
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
محمدجواد کامران کله بستی
پایه دوم ریاضی فیزیک کلاس 07
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
حسین پورحسین میری
پایه دوم علوم تجربی کلاس 11
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
سعید شجاعی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 09
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
امین قنبری
پایه دوم علوم تجربی کلاس 09
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
مهدی آقابابایی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 11
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
سیدایمان موسوی نژادسرحمامی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 09
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
سیدابوالفضل مهدی نژادکرانی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 09
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
احمد احسانی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 11
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
حمیدرضا ذاکرزاده خوشرودی
پایه دوم علوم تجربی کلاس 11
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه دوم
سیدعلی سیدبوذری
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 13
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
وحید بالازاده مرشت
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 12
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
کسری مومنی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 13
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
سیدامیرحسین طالبی
پایه سوم ریاضی فیزیک کلاس 12
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
مرتضی جهانبانی کناری
پایه سوم علوم تجربی کلاس 14
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
ایمان تقی نژادموزیرجی
پایه سوم علوم تجربی کلاس 15
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
علی بهنام فر
پایه سوم علوم تجربی کلاس 15
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
پارسا سلیمانی جدیدی
پایه سوم علوم تجربی کلاس 14
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه سوم
سیدامیرحسین حمیدیان
پایه چهارم ریاضی فیزیک کلاس 17
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه چهارم
مازیار اوژن
پایه چهارم علوم تجربی کلاس 19
معدل 20 آزمون پایانی دی ماه پایه چهارم
متولدین این هفته
عباس شکریان امیری
دوشنبه 28 اسفند
تولدت مبارک!
محمد اکبری
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
پوریا جهانبانی کناری
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
رضا عزیزنژادروشن
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
رامین معظمی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
احمد احسانی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
دانیال حبیبی گودرزی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
دانیال ثریایی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
آریا نادری اسرمی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
فراز آقاجانی عالیزمینی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
محمدرضا خدابنده امیری
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
سیدهاتف شباهنگ رستمی
سه شنبه 1 فروردین
تولدت مبارک!
البرز بلالی مقدم
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
علی عباسی
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
احسان نصیرایی
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
محمد کریم تبار
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
امید رمضانعلی نژاد
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
علی طاهری نژادلداری
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
اویس ابراهیم پور
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
محمد بیات
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
کورش حسامی اشرفی
چهارشنبه 2 فروردین
تولدت مبارک!
حسین نقی زاده بائی
پنج شنبه 3 فروردین
تولدت مبارک!
سیدامیر نوشیروانی راد
جمعه 4 فروردین
تولدت مبارک!
وحید بالازاده مرشت
جمعه 4 فروردین
تولدت مبارک!
پارسا یحیی زاده
جمعه 4 فروردین
تولدت مبارک!
جزوات و تکالیف
سایر جزوات ...
رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من است. پیامبر اکرم (ص)
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

تیز هوشان شهید بهشتی بابل
01112172001,01112172002,01112173293,0112173294
خیابان گنج افروز کیلو متر 6، کوچه روشن 28 - مرکز شهید بهشتی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.